กองทันตสุขภาพ เปิดให้บริการทันตกรรมรูปแบบใหม่

กองทันตสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ขอแจ้งอัตราค่าบริการรักษาทางทันตกรรม เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป