กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ คัดกรองทหารใหม่ผลัด 1/63 ยอดรวมทั้งสิ้น 4,912 นาย ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 63 ณ อาคารเอนกประสงค์ นย.

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ  รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  คัดกรองทหารใหม่ผลัด 1/63  ยอดรวมทั้งสิ้น 4,912 นาย  ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 63  ณ อาคารเอนกประสงค์ นย.