แผนกป้องกันโรคติดต่อ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ทั้งสถานที่ทำงานและบ้านพัก ให้กับหน่วยในพื้นที่สัตหีบ ที่มีความเสี่ยงกับการระบาดของไข้เลือดออก

แผนกป้องกันโรคติดต่อ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง  ทั้งสถานที่ทำงานและบ้านพัก ให้กับหน่วยในพื้นที่สัตหีบ ที่มีความเสี่ยงกับการระบาดของไข้เลือดออก