พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การจัดทำฐานข้อมูลด้านการใช้ระบบสารสนเทศในการพัฒนาโครงการ Paperless และ Smart Hospital

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และ น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก จาก น.อ.เกรียงไกร กลิ่นทอง รอง ผอ.รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การจัดทำฐานข้อมูลด้านการใช้ระบบสารสนเทศให้เข้ากับบริบทของ รพ. ในการพัฒนาโครงการ Paperless และ Smart Hospital โดยมี น.อ.กมลศักดิ์ ต่างใจ ผอ.กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก เป็นผู้บรรยาย และให้ข้อมูลในการศึกษาดูงานดังกล่าว ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓