พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 51,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.ฯ จาก คุณ จินดาพร วิรุฬห์ประภา และคณะ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 51,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.ฯ จาก คุณ จินดาพร วิรุฬห์ประภา และคณะ ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63