พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธาน กล่าวเปิด-ปิด การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ (SURVEILLANCE VISIT) เพื่อรักษาระบบงานคุณภาพ ISO ของ รพ.ฯ จาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสต้า ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธาน กล่าวเปิด-ปิด การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ (SURVEILLANCE VISIT) เพื่อรักษาระบบงานคุณภาพ ISO ของ รพ.ฯ จาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสต้า ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในขอบข่าย “การให้บริการ ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยจิตเวช” ณ ห้องประชุมอาภากร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63