พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี งป.63

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี งป.63 ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นให้กำลังพล รพ.ฯ มีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ำ เสมอ มีสมรรถนะเหมาะสมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ตั้งใจพิชิต Fit and Firm ได้สำเร็จ ณ อาคารพัฒนาและทดสอบสมรรถนะ แผนกทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพฯ เมื่อวันที่ 19 ส.ค.63