พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรหน่วยงานต้นแบบรองรับความปกติใหม่ ( New Normal )

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรหน่วยงานต้นแบบรองรับความปกติใหม่ ( New Normal ) ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินจำนวน ๑๑ หน่วย และเกียรติบัตรหน่วยงานพัฒนานวัตกรรมตอบสนองยุค New Normal นวัตกรรม เมื่อ ๓๐ ก.ค. ๖๓