ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ แถลงนโยบายประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ แถลงนโยบายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้กำลังพลของหน่วยรับทราบนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒