น.อ.ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ น.อ.คมพันธ์ อุปลานนท์ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และคณะผู้ประเมินความปกติใหม่ New Normal

น.อ.ชาญชาย  สมบูรณ์ศักดิกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ น.อ.คมพันธ์ อุปลานนท์  รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ และคณะผู้ประเมินความปกติใหม่ New Normal  เพื่อเข้าตรวจประเมิน กำลังพลกองทัพเรือกับ “ความปกติใหม่” The beginning of New Normal  ตามแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย ฐานทัพเรือสัตหีบ และกองทัพเรือ ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  เมื่อวันที่ 30 ก.ค.63