พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารกองประจำการ สังกัด รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ผลัดที่ ๓ (๓/๖๑) ที่จะครบปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารกองประจำการ สังกัด รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ผลัดที่ ๓ (๓/๖๑) ที่จะครบปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓