น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาและปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารของสถานที่จำหน่ายอาหาร ในหน่วยงานทหาร พื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาและปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารของสถานที่จำหน่ายอาหาร ในหน่วยงานทหาร พื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ณ ห้องประชุมกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓