พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “งานคุณภาพภายใน รพ.ฯ และ Quality and Safety Value added in daily life ให้แก่บุคลากรของ รพ.ฯ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “งานคุณภาพภายใน รพ.ฯ และ Quality and Safety Value added in daily life ให้แก่บุคลากรของ รพ.ฯ จำนวน ๖๐ นาย เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนางานประจำให้เกิดเป็นงานคุณภาพ โดยเชิญ น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ เมื่อวันที่ 21 ก.ค.63