พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 800,600 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย ครอบครัวปิยะสมบัติกุล , ครอบครัวองค์พิเชฐเมธา และครอบครัวหวังเจริญรุ่ง

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 800,600 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดย ครอบครัวปิยะสมบัติกุล , ครอบครัวองค์พิเชฐเมธา และครอบครัวหวังเจริญรุ่ง เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.63