การตรวจสุขภาพเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน แบบปกติใหม่ New Normal

กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและบิน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการตรวจสุขภาพ ของผู้ปฏิบัติงานในอากาศ และผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ ดังนี้ 1. การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพล่วงหน้าผ่านระบบคิวอาร์โค้ด เพื่อป้องกันผู้มารับบริการมากจนเกินไป ลดการแออัด และเว้นระยะห่าง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล 2. ผู้ปฏิบัติงานในอากาศ และผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ ดำเนินการตรวจสุขภาพในวันและเวลาตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ 3. เข้ารับการตรวจตามสถานีต่างๆโดยใช้ มาตการ physical distancing นั่งห่างกันเกิน 2 เมตร สวมหน้ากากอนามัย ตลอดจนการตรวจเสร็จสิ้นทุกสถานี โดยไล่ลำดับตั้งแต่ ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ห้องตรวจเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน วัดความดันโลหิต /เจาะเลือด/ x-ray /ตรวจสุขภาพฟัน / ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ /ตรวจวัดตา /วัดรอบอกรอบเอว /ตรวจการได้ยิน 4. หลังจากที่ทำการตรวจครบทุกสถานีที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จากนั้นรอพบแพทย์ตรวจ เพื่อทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียด และดูผลการตรวจเอกซเรย์ปอด 5. หลังจากที่พบแพทย์เสร็จเรียบร้อย ผู้ปฏิบัติงานในอากาศจะทำการกลับไปที่จุดลงทะเบียน และชำระค่าตรวจสุขภาพ ส่วนผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ จะทำการทดสอบสมรรถภาพปอด ที่ห้องเป่าปอดภายใต้ความดันลบ ….จากเดิมการทดสอบสมรรถภาพปอด เราทำการเป่าปอดในห้องทั่วไป จากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้มีนวัตกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยจะทำการเป่าปอด ภายใต้แรงดันลบ และทำการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต 5 นาที พร้อมด้วยทำความสะอาดห้องเป่าปลอดด้วยแอลกอฮอล์ 70% หลังจากทำการทดสอบของแต่ละบุคคล 6.ผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำจะกลับมาที่จุดลงทะเบียนเพื่อชำระค่าตรวจสุขภาพ 7.ผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำทำการทดสอบแรงดัน ด้วยห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง ตามมาตรฐานการตรวจสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ …..ด้วยความปรารถนาดีจาก กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ…