พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ชิ้น จาก คุณชาตรี สุวรรณิน ผู้ตรวจการอัยการสูงสุด, คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน (บยส.23) และ คุณสินชัย งามวงศ์มาศ รองประธานหอการค้าไทย-จีน (บยส.23)

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ชิ้น จาก คุณชาตรี สุวรรณิน ผู้ตรวจการอัยการสูงสุด, คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน (บยส.23) และ คุณสินชัย งามวงศ์มาศ รองประธานหอการค้าไทย-จีน (บยส.23) เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63