น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ นำทีมเวชกรรมป้องกัน รพ.ฯ ตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดทร. พื้นที่สัตหีบ ได้แก่ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ และโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ ก่อนเปิดภาคเรียน


น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ       นำทีมเวชกรรมป้องกัน รพ.ฯ  ตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดทร.  พื้นที่สัตหีบ  ได้แก่ โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ  โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ และโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19  ระหว่าง 24 -26 มิ.ย. 63