พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของ รพ.ฯ ที่พักอาศัยบ้านพักของทางราชการ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากการตรวจพื้นที่บ้านพักอาศัย

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของ รพ.ฯ ที่พักอาศัยบ้านพักของทางราชการ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากการตรวจพื้นที่บ้านพักอาศัย โดยแบ่งประเภทรางวัล ได้แก่ “รางวัลหน้าบ้านน่ามอง” และ “รางวัลบ้านนี้มีกิจกรรมดีเด่น” ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 12 ราย โดยทำพิธีมอบ ณ บริเวณแถวประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563