ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรง

พลเรือตรี ชลธร  สุวรรณกิตติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา  ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงโรงพยาบาล  เพื่อรับทราบปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน  เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่  เมื่อวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๒