พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบไม่ใช้มือสัมผัส จำนวน 15 ชุด จาก วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบไม่ใช้มือสัมผัส จำนวน 15 ชุด จาก วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.63