อบจ.ชลบุรี มอบเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 864,900 บาท

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 864,900 บาท จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63