พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องใน “วันอาภากร” ประจำปี ๒๕๖๓

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน “วันอาภากร” ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอาภาเกียรติวงศ์ ร่วมวางพวงมาลา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงพยาบาลและหัวหน้าแผนกในฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ อนุสาวรีย์หน้าโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓