พิธีเจิมป้ายหอผู้ป่วยระบาด เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรค

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเจิมป้าย หอผู้ป่วยระบาด เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรค ในการรับผู้ป่วย COVID-19 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63