พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 1.ชุด PPE จำนวน 100 ชุด 2.Surgical mask จำนวน 20 กล่อง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 1.ชุด PPE จำนวน 100 ชุด 2.Surgical mask จำนวน 20 กล่อง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย คุณกำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ 5 พ.ค..63