พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ บุคคลต้นแบบ “คนดีศรีอาภากร”