พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการใหม่


พล.ร.ต.ชลธร  สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการใหม่ ที่ได้รับการประดับยศและมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563