ตรวจประเมินในส่วนเวชกรรมป้องกันฯ โรงพยาบาลสนามพื้นที่สัตหีบ ณ อาคาร ERC ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อำนวยการกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ร่วมคณะเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เพื่อประเมินในส่วนเวชกรรมป้องกันฯ โรงพยาบาลสนามพื้นที่สัตหีบ ณ อาคาร ERC ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563