พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบสิ่งของสนับสนุนสู้ภัย COVID-19 จาก พระปลัดวิชาญ อภินันโท เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย พร้อมอุบาสกและอุบาสิกา เป็นอาหารมื้อกลางวัน จำนวน 400 กล่อง

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบสิ่งของสนับสนุนสู้ภัย COVID-19 จาก พระปลัดวิชาญ อภินันโท เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย พร้อมอุบาสกและอุบาสิกา เป็นอาหารมื้อกลางวัน จำนวน 400 กล่อง เพื่อให้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ จนท.ของรพ.อาภากรฯ พร้อมกันนี้ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ถวายอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 Face shield และ Alcohol gel เพื่อใช้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ภายในวัด เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63