พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19จาก​ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด มาบตาพุด จว.ระยอง

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 1.ชุด PPE จำนวน 100 ชุด 2.หน้ากากใสแบบเต็มหน้า จำนวน 20 ชิ้น 3.รองเท้าบู๊ท จำนวน 25 คู่ 4.รองเท้าแตะ จำนวน 25 คู่ 5.ปรอทวัดไข้ จำนวน 100 อัน 6.ถุงมือยาง จำนวน 20 กล่อง จาก​ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด มาบตาพุด จว.ระยอง เมื่อวันที่ 20 เม.ย.63