น.อ.หญิง ญาดา ภูเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ ฯและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

น.อ.หญิง ญาดา ภูเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ ฯและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับทราบผลการดำเนินการ ให้คำแนะนำการจัดตั้ง ARI Clinic ตามมาตรฐาน แนวทางการป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคลมร้อน คำแนะนำในการดำเนินการจัดจุดคัดกรอง COVID -19 ของหน่วย ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 63