พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ดังนี้ – ชุดป้องกัน COVID-19 1.Coverall suit จำนวน 5 ชุด 2.Mask N95 จำนวน 10 ชิ้น 3.ถุงคลุมเท้า จำนวน 5 คู่ จาก คุณอตินุช ดวงแก้ว โครงการทำด้วยใจ จว.ระยอง – อุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 1.Isolation gown จำนวน 3 ชุด 2.Face shield จำนวน 31 ชิ้น จาก คุณปิโยรส อยู่สถิตย์ กทม. – อุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 1.Mask ผ้า จำนวน 9 อัน 2.Face shield จำนวน 10 ชิ้น จาก หจก.อินทรานสปอร์ต ชลบุรี – รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 Face shield จำนวน 20 ชิ้น จาก บจก.สกายไลน์ เลเซอร์พาร์ท จว.สมุทรสาคร