น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ ฯและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยปฐมภูมิ พื้นที่สัตหีบ


น.อ.หัสกร หาญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ ฯและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยปฐมภูมิพื้นที่สัตหีบ ประกอบด้วย แผนกแพทย์ สย.สอ.รฝ. แผนกแพทย์ รร.ชุมพลฯ รับทราบผลการดำเนินการ ให้คำแนะนำการจัดตั้ง ARI Clinic ตามมาตรฐาน แนวทางการป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคลมร้อน คำแนะนำในการดำเนินการจัดจุดคัดกรอง COVID -19 ของหน่วย ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63 0900 -1200