พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบอุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 Surgical Mask

  1. พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบ
    – อุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 Surgical Mask จำนวน 60 กล่อง จาก คุณ อัมรินทร์ จารุทัสสนี
    – อุปกรณ์ชุดป้องกัน COVID-19 จาก คุณกรกมล วิรติกุล ประกอบด้วย 1.Surgical gown จำนวน 5 ตัว 2.เสื้อกันฝน จำนวน 36 ตัว 3.แว่นตา จำนวน 36 อัน 4.Face shield จำนวน 101 ชิ้น
    – ข้าวหน้าเป็ดย่างเกลือ จำนวน 50 กล่อง จากร้านเป็ดย่างเกลือ หลานย่าโม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ จนท.รพ.ฯ ที่ปฏิบัติงานส่วนต่างๆ เมื่อวันที่ 9 เม.ย.63