ประกาศโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เรื่อง แนวทางการให้บริการผู้ป่วยนอก รพ.ฯ ในห้วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019