การคัดกรองไวรัส COVID-19 กำลังพลจากเรือรบสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทีมเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับ จนท.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ คัดกรองโรคกำลังพลจากเรือรบสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓