กองเวชบริภัณฑ์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมสำรวจประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.


กองเวชบริภัณฑ์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  ตรวจเยี่ยมสำรวจประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ในส่วนของระบบงานบริการเภสัชกรรม ที่หน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ๔ หน่วย ได้แก่   ร้อย พ.กอง สนช.กจต. ตอนพยาบาล ศปศ.๖๑ ตอนพยาบาล ฉก.ทพ.นย. แผนกแพทย์ ฐตร.ทรภ.๑ เมื่อวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๓