แผนกอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจสุขาภิบาลทางเรือ ให้กับเรือหลวงตากสิน เพื่อรับรองการยกเว้นตรวจสุขาภิบาลทางเรือไปราชการฝึก ร่วมกับต่างประเทศ

แผนกอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจสุขาภิบาลทางเรือ ให้กับเรือหลวงตากสิน เพื่อรับรองการยกเว้นตรวจสุขาภิบาลทางเรือไปราชการฝึก ร่วมกับต่างประเทศ    เมื่อวันที่  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓