พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยผู้บริหาร และกำลังพลสังกัดโรงพยาบาล ร่วมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยผู้บริหาร และกำลังพลสังกัดโรงพยาบาล ร่วมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป หน้าอาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓