พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบรถเข็นนั่ง จำนวน ๕ คัน จาก คุณพ่อสวัสดิ์ คุณแม่วารีวรรณ แสงสุรศักดิ์ และคณะ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบรถเข็นนั่ง จำนวน 5 คัน จาก คุณพ่อสวัสดิ์ คุณแม่วารีวรรณ แสงสุรศักดิ์ และคณะ บริจาคให้กับโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ ห้องรักษาผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓