กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019


กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  จัดประชุมเตรียมความพร้อม ซักซ้อมของทีมรับมือ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019  รวมถึงการซักซ้อมขั้นตอนการใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล  (PPE )   ณ ห้องประชุม กองสุขภาพจิต โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่  ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓