พิธีทำบุญกองการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอาภากรเกียติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

นาวาเอกหญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข หัวหน้ากองการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดทำบุญเลี้ยงพระกองการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓