ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ สำหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ สำหรับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓