พิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง สังกัด โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓