พิธีรับมอบห้องประชุมลุมพิกานนท์

คุณณัฎฐ์ ลุมพิกานนท์ และญาติ ตระกูล “ลุมพิกานนท์” ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างห้องประชุมลุมพิกานนท์ ให้กับ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้รับมอบ และ พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อม ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการ ร่วมพิธีรับมอบ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓