พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพลผู้ช่วยหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ กองทัพเรือ

นาวาเอก ก่อพงศ์  หังสพฤกษ์  รอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพลผู้ช่วยหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ กองทัพเรือ ชุดที่ ๑/๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๒ ถึง ๓๑ ม.ค.๖๓ การอบรมดังกล่าวมีหน่วยต่างๆ ส่งผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๓๖ นาย ณ ห้องกฤษณจันทร์ กิจการสโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๒