เดือน: กรกฎาคม 2021

ประกาศ… ?ผู้รับบริการที่มีนัดหมายในระบบหมอพร้อม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ (เฉพาะผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ตามเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้โทรศัพท์ติดต่อแจ้งนะคะ …ขอให้ท่านติดตามข่าวสารและรอการแจ้งวันนัดฉีดวัคซีนจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่อไปค่ะ FB : ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ติดต่อ/สอบถาม 038-437172 ต่อ 73080 ในวันและเวลาราชการ

พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมกับสมาคมภริยากองเรือยุทธการ ร่วมสนับสนุนอาหารกล่องจำนวน 200 กล่องและน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

นาวาเอก ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบชุดอาหาร ขนม และน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด 19 จาก มูลนิธิจำรัส-สุพัตรา แม่ค้าพ่อค้า & ดร.เอ

พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบถังออกซิเจน จำนวน 5 ถัง มูลค่า 24,000 บาท เพื่อใช้ทางการแพทย์ และน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน จาก คุณ เดชา ลิ้มถาวรวงศ์ บริษัท ถาวรภูรีวิศวโยธา จำกัด

(ประกาศ)(ประกาศ)(ประกาศ) ประกาศ… ?ผู้รับบริการที่มีนัดหมายในระบบหมอพร้อม ในวันที่ 11 มิ.ย. – 22 กรกฎาคม 2564 สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้(เฉพาะผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตามเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้โทรศัพท์ติดต่อแจ้งนะคะ …ขอให้ท่านติดตามข่าวสารและรอการแจ้งวันนัดฉีดวัคซีนจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต่อไปค่ะ FB : ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ติดต่อ/สอบถาม 038-437172 ต่อ 73080 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเลื่อนการรับวัคซีนโควิด ผู้รับบริการฉีดวัคซีน ที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม วันที่ 29 ก.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก สสจ. เขต 6 และกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ท่านรอประกาศยืนยันการมารับวัคซีนจาก รพ.ฯ FB: ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ FB: โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ FB: สัตหีบเจ้าเอย และติดตามการแจ้งเตือนการเลื่อนนัด หรือการยืนยันการนัดจากระบบหมอพร้อม

น.อ.หญิง ญาดา ภูเจริญ ผช.ผอ.กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้แทน ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ รับมอบแอลกอฮอล์พระราชทาน จำนวน 20 แกลลอน จาก พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ประกาศเลื่อนการรับวัคซีนโควิด ผู้รับบริการฉีดวัคซีน ที่ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม วันที่ 21-22 ก.ค.64 รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก สสจ. เขต 6 และกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ท่านรอประกาศยืนยันการมารับวัคซีนจาก รพ.ฯ FB: ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ FB: โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ FB: สัตหีบเจ้าเอย และติดตามการแจ้งเตือนการเลื่อนนัด หรือการยืนยันการนัดจากระบบหมอพร้อม

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท แก่ข้าราชที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น