เดือน: พฤษภาคม 2021

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบอาหาร ผลไม้ ขนม และน้ำดื่ม พร้อมกล่าวขอบคุณชมรมภริยานาวิกโยธิน ภายใต้โครงการ ” ส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ” ปี 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19

เกิดเหตุเรือประมง ก.สิริกุล 1 มีน้ำรั่วเข้าเรือจำนวนมากเรือกำลังจะจม บนเรือมีลูกเรือจำนวน 8 คน อยู่กลางทะเล… ทรภ.1 จัดเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ สังกัด ฝูงบิน 2 หน่วยบินเรือหลวงจักรีนฤเบศร ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางทะเล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow แก่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในภาวะบกพร่องทางการหายใจ หรือผู้ป่วยหนักอื่นๆ ที่ต้องเร่งรักษา

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล จากการนำค่านิยม ABK ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบของ รพ.ฯ “คนดีศรีอาภากร” ประจำเดือน เมษายน 2564

พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดย พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย.เป็นผู้มอบ เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ. เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร

น.อ.หญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข ผู้ช่วย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบอาหาร และเครื่องดื่ม จาก น.อ.เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่1 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานสู้ภัย COVID-19

น.อ.หญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข ผู้ช่วย ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบอาหาร และเครื่องดื่ม จาก คุณ ฐาวรา หวั่งหลี (ครูลิลลี่ ภาษาไทยและแฟนคลับ) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานสู้ภัย COVID-19

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐนาทัพเรือสัตหีบ. รับมอบ Face mask จำนวน 100 กล่อง , Alcohol gel จำนวน 100 ชิ้น , น้ำดื่ม จำนวน 330 แพ็ค และ เงินสด จำนวน 10,000 บาท จาก คุณ ชนกานต์ ชัยเกียรติไพศาล และคณะเพื่อนๆ ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานสู้ภัย COVID-19

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ลงพื้นที่สอบสวนโรค/ เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง (Swab) Case พลทหาร สังกัด กอง สน.กร. ยืนยันติดเชื้อ COVID -19 1 ราย