เดือน: มีนาคม 2021

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการ เก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab ครั้งที่ 1 ให้กับ กำลังพล รล.ภูมิพลอดุลยเดช

คณะกรรมการกิจกรรม ​5​ ส.​ รพ.ฯ​ จัดการประชุมชี้แจง “แนวทางการปฏิบัติตามหลักการ​ 5​ ส.​ ที่ถูกต้อง” ​ และแนวทางการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ​ การประกวด 5 ส. ของหน่วยต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

พล.ร.ต.คมสัน​ วสุวานิช​ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์​ ฐานทัพเรือสัตหีบ​ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล​ จากการนำค่านิยม​ ABK​ ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม​ โดยมีกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบของ​ รพ.ฯ​ “คนดีศรีอาภากร” ประจำเดือน มีนาคม 2564

น.อ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ครอรอบ 29 ปี