เดือน: มีนาคม 2020

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานเรือสัตหีบ จัดกิจกรรมโครงการสำรับรักปันน้ำใจ ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดอาหารกลางวันฟรีให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงพยาบาล ABK Sportday เพิ่มพลังกาย พลังใจ พลังสามัคคี ไปกับกีฬาสีอาภากร เป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กรและสิ่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง