เดือน: กุมภาพันธ์ 2020

แผนกอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจสุขาภิบาลทางเรือ ให้กับเรือหลวงตากสิน เพื่อรับรองการยกเว้นตรวจสุขาภิบาลทางเรือไปราชการฝึก ร่วมกับต่างประเทศ

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยผู้บริหาร และกำลังพลสังกัดโรงพยาบาล ร่วมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบรถเข็นนั่ง จำนวน ๕ คัน จาก คุณพ่อสวัสดิ์ คุณแม่วารีวรรณ แสงสุรศักดิ์ และคณะ

นาวาเอกหญิง อัจฉรี สิกขมาน รองผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ บรรยายเรื่อง การปฏิบัติงานของทีมสุขภาพจิต (MCATT) โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019